Menu

Pasning Town & Country

Anvendelse - Kan plantes i store baljer / kummer. Selv under disse "kunstige" vækstforhold med begrænset jordvolumen viser roserne stor frodighed og rig blomstring. Der kræves dog vanding og korrekt næringstilførsel. - Kan anvendes i bede, i haver og i parker. Stiller ingen krav til jordbunden, dog bør vandlidende jord undgås. Udvikler den største frodighed og blomstring i fuld sol. - Kan anvendes som vejbeplantning i forbindelse med trafikanlæg. Skal beskyttes mod saltsprøjt og tilløb af saltforurenet smeltevand. - Kan indgå i busketter i ekstensivt plejende grønne områder. Etablerer sig hurtigt og er robuste over for ukrudt.

Niveau 1 Havepræg anvendes for beplantninger, som kræver høj plejeindsats, og hvor beplantningens udtryk har udpræget havekarakter. Niveau 2 Parkpræg kræver mindre plejeindsats, og beplantningen vil fremstå med typisk park karakter. Niveau 3 Naturpræg, det laveste plejeniveau, kræver laveste plejeindsats, og beplantningen vil fremstå med naturkarakter.

For hvert plejeniveau anbefales nedenstående plejevejledning. Det bemærkes, at den angivne gødningsvejledning er en vedligeholdelsesgødskning. Det er forudsat, at jorden ved plantning er i en passende næringstilstand, dvs. pH 6-7, Pt (fosfortallet) 6-15 og Kt (kaliumtallet) 15-25. Evt. Korrektioner af næringsværdier foretages i løbet af det første halv vækstår. Beskæring kan udføres med almindelig el-hækklipper eller i Niveau 3 med slagleklipper eller lignende.

Havepræg - Niveau 1 Ukrudtskontrol Ukrudt må i vækstperioden 1/4-30/9 ikke blive mere end 2 uger gammelt. Der bør ikke anvendes kemisk ukrudtskontrol. I funktionsfasen kan anvendes jorddækning med flis m.v. Beskæring Der udføres vinterbeskæring i februar/marts (1/3 af tilvæksten). I vækstperioden må ikke forekomme døde / knækkede grene. Afklippede grene fjernes.

Søg på dette site

{{obj.ProdName}}®

Salgsnavn: {{obj.ProdTradeName}}®. Sortsnavn: {{obj.ProdSegment}}.

Luk ;