Menu

Firmaet MNO

Poulsen familien var i mange generationer bønder og kvægavlere, men den 29. november 1850 fødtes Dorus Theus Poulsen, der senere skulle ændre traditionen.

For many generations the Poulsen were a family of farmers and cattle breeders, but on 29 November 1850 Dorus Theus Poulsen was born - and the family tradition was to take a new turn.

Svend Poulsens eneste søn Niels Dines fik dels en praktisk uddannelse i Asger M. Jensens planteskole i Holmstrup og senere en uddannelse på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, hvorfra han dementerede i 1943. Herefter startede han sit virke i planteskolen.

Svend Poulsen's only son, Niels Dines, was trained at Asger M. Jensen's nursery in Holmstrup and later educated at The Royal Veterinary and Agricultural College in Copenhagen, passing his examinations there in 1943. He then began his work as a nurseryman.

Niels Dines´s første resultat på rosenforædlingsfronten var 'Chinatown', en gul, duftende buskrose/espalierrose. Med et slag var Niels Dines kendt i rosenforædlerkredse, idet 'Chinatown' opnåede en lang række store internationale præmier. Sorten, der er en robust, hårdfør plante tæller blandt sine aner æblerosen. I 1965 blev 'Pernille Poulsen' og 'Western Sun' introduceret fra Niels Dines's rosenforædling. Begge sorter blev internationalt kendt og opnåede en lang række fremragende resultater såvel i Europa som oversøiske lande. Begge sorter er stadig i produktion i planteskoler såvel i Danmark som i udlandet.

Niels Dines's first result within the field of rosebreeding was 'Chinatown', a yellow, fragrant Floribunda/climbing rose. Overnight the name of Niels Dines was on the lips of those in rosebreeding circles, since 'Chinatown' soon won a considerable number of major international awards. This variety, a robust, sturdy plant, can claim the sweetbriar as one of its distant ancestors. In 1965 'Pernille Pouls

Søg på dette site

{{obj.ProdName}}®

Salgsnavn: {{obj.ProdTradeName}}®. Sortsnavn: {{obj.ProdSegment}}.

Luk ;