Menu

Firmaet MNO

En historisk omtale af Rosenforædlerfirmaet Poulsen Roser A/S. (1878 - 2015)

Poulsen familien var i mange generationer bønder og kvægavlere, men den 29. november 1850 fødtes Dorus Theus Poulsen, der senere skulle ændre traditionen.

Efter at have startet sin uddannelse som 14 årig, arbejdede han i fire danske planteskoler. Senere studerede han tre år ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, hvorfra han i 1872 tog eksamen. Efter sin eksamen uddannede han sig stadigt, især i det fremmede. Han opholdt sig to år hos E.G. Henderson i London. I 1874 fik han ansættelse ved Landbohøjskolen, hvor han siden arbejdede i fire år. Han erhvervede på dette tidspunkt gården kaldet "Marialyst" på Roskildevej 78 i København. På dette tidspunkt var det landbrugsområde og ikke som nu et tæt bebygget byområde.

Han startede således i 1878 sin planteskole, hvor han dyrkede asparges og jordbær. Inden længe solgte han urtefrø, specielt roe- og kålroefrø. Frøet solgtes i Danmark og Tyskland. Det er naturligt for frøavlere at blive optaget af at selektere planterne for bedre individer i naturens egen udvikling, og således var der kun ganske få skridt til det at hjælpe naturen og blive en rigtig planteforædler. D.T. Poulsen startede med at forædle radiser og agurker. I slutningen af det 19. århundrede udvidede han sin forretning ved at dyrke frugttræer, buske, stauder og roser.

D.T. Poulsen og hans kone Johanne fik tre sønner, der alle blev planteskolefolk. Dines blev født i 1879, Poul André i 1882 og Svend Poulsen i 1884. Alle tre blev uddannet planteskolefolk og arbejdede under uddannelsen dels i Danmark og dels i udenlandske planteskoler. Dines arbejdede i et af datidens mest kendte rosengartnerier Peter Lambert i Trier i Vesttyskland. Peter Lambert var datidens mest fremragende rosenforædlere men besad også særdeles gode egenskaber som læremester. Hans største succes var 'Frau Karl Druschki' (Snedronningen). Dines arbejdede næsten et år i Lamberts planteskole, herfra tog han til England, hvor han boede i Stanmore. Dines fik af sin chef i Stanmore lov til at foretage krydsninger i sin fritid, inspireret som han var blevet af Peter Lamberts forædlingsarbejde. Han vendte tilbage til Danmark og medbragte nogle hyben, resultatet af hans første forædlingsarbejde. Frøet blev udsået i planteskolen på Roskildevej, og de to første Poulsen-roser så dagens lys.

ELLEN POULSEN : En krydsning mellem 'Mme Norbert Lavavaseur' og 'Dorathy Perkins' samt RØDHÆTTE : Krydsning mellem 'Mme Norbert Lavavaseur' x 'The Richmond'.

Sorterne fik hurtigt udbredelse i det meste af Europa, efter at de i 1911 var blevet tildelt guldmedalje ved en udstilling i Hamburg. I Skandinavien blev de to sorter på grund af deres særlige store hårdførhed også meget hurtigt populære. Krydsningen mellem de nævnte moderplanter, en rød polyantha-rose og en rød storblomstret rose, er forløberne til det der senere fik betegnelsen Floribunda-roserne. Endnu bedre roser var dog nødvendige, hvis roser skulle få en stor udbredelse i Skandinavien. Især var hårdførhed og blomsterpagt een af hovedpunkterne i idéerne ved tilblivelsen af de efterfølgende Poulsen-roser. Dines Poulsen ophørte med rosenforædling, men vidergav arbejdet til sin bror Svend Poulsen, der i 1918 lancerede sin første rose 'Luna', en lysegul Thehybrid.

Det helt store gennembrud kom i 1923, hvor 'Else Poulsen' og 'Kirsten Poulsen' kom i handlen. Begge var resultater af en krydsning mellem 'Orléans Rose' og 'Red Star'. Disse to sorter var starten på en helt ny type roser, det der senere blev døbt Floribunda-roserne. I mange år efter introduktionen af disse sorter gik typerne under navnet Poulsen-roser. Disse roser var egentlig gennembrudet for buketroserne, som vi kender dem i dag, idet det er roser, der giver en mængde blomster samtidig med at hårdførheden og modstandskraften overfor det skandinaviske vejrlig er det bedst tænkelige. I 1925 døde firmaets grundlægger Dorus Theus Poulsen. Hans tre sønner Dines, Poul og Svend førte imidlertid firmaet videre med Svend, som personen der fortsat forestod rosenforædlingen. I 1930 introduceredes rosen med navnet 'D.T. Poulsen' opkaldt efter firmaets grundlægger, en rigtig rød Floribunda-rose. Herefter kom den røde 'Karen Poulsen' i 1933, med denne sort opnåede Svend Poulsen sin første guldmedalje ved The National Rose Society´s rosenafprøvning i England.

Gule roser havde der indtil nu ikke været mange af, men i 1938 kom en af de virkelig første gule med navnet 'Poulsens Yellow'. Dette var første gang at en gul buketrose så dagens lys. Baggrunden hertil var en tysk sort 'Gotfried Keller', der var blevet frembragt af den tyske rosenforædler Dr. Frans Müller, der i 1880-erne havde indkrydset 'Persian Yellow' i sorten for at indbringe gult blod i de moderne roser. Desværre fik Dr. Müller ikke selv nogen resultater, men generne lå gemt i den sort, som Svend Poulsen fandt på at anvende i sit krydsningsarbejde, og pludselig fremkom 'Poulsens Yellow', som hermed udvidede floribunda-rosernes farveskala. Svend Poulsen kom med en serie fremragende roser 'Danish Gold' i 1950, 'Rumba' og 'Toni Lander' i 1958.

I 1954 begyndte Niels Dines at hjælpe sin far med rosenforædlingen, der på dette tidspunkt havde mere end 40 års erfaring. Den sidste af Svend Poulsens nye roser af stor international klasse var sorten 'Nina Weibull2', der kom frem i 1962. En rød floribunda-rose, der skulle vise sig at blive den mest dyrkede og betydningsfulde røde floribundarose overhovedet i Nordeuropa. Selv i dag dyrkes den i stor udstrækning og er måske stadig den mest solgte floribunda-sort i Skandinavien.

Svend Poulsens eneste søn Niels Dines fik dels en praktisk uddannelse i Asger M. Jensens planteskole i Holmstrup og senere en uddannelse på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, hvorfra han dementerede i 1943. Herefter startede han sit virke i planteskolen.

Niels Dines´s første resultat på rosenforædlingsfronten var 'Chinatown', en gul, duftende buskrose/espalierrose. Med et slag var Niels Dines kendt i rosenforædlerkredse, idet 'Chinatown' opnåede en lang række store internationale præmier. Sorten, der er en robust, hårdfør plante tæller blandt sine aner æblerosen. I 1965 blev 'Pernille Poulsen' og 'Western Sun' introduceret fra Niels Dines's rosenforædling. Begge sorter blev internationalt kendt og opnåede en lang række fremragende resultater såvel i Europa som oversøiske lande. Begge sorter er stadig i produktion i planteskoler såvel i Danmark som i udlandet.

I 1962 fik Danmark den første lov omkring plantenyheder. Det blev nu muligt at beskytte sine sorter ved hjælp af plantenyheds registrering. Dette gav stødet til en intensivering af forædlingsarbejdet, og i 1967 introduceredes 'Nordia', den første Poulsen-rose der var egnet til afskæring. 'Nordia' fandt hurtigt vej til Holland og Israel og blev her en udbredt sort. 'Nordia' var foreløberen til vor tids højtydende buketroser i snitblomstindustrien. Senere er den naturligvis fortrængt af forbedrede sorter, men var faktisk på daværende tidspunkt et stort gennembrud. I 1969 kom sorten 'Snowline', der desværre aldrig blev særligt udbredt i Danmark og Skandinavien, men som selv i dag er en betydende sort i Vesttyskland, hvor sorten i 1970 blev kåret som ADR-rose (Al Deutschen Roseneuheitsprüfung) den højeste udmærkelse en rose kan få i Vesttyskland.

At producere en verdenssucces på rosenområdet hvert eneste år er utopisk at forestille sig som rosenforædler. Vi skal derfor frem til 1972, hvor der igen sker noget banebrydende. Niels Dines introducerede den storblomstrede kobberfarvede TROIKA®. og den mørkerøde storblomstrede GISSELFELD(TM). Banebrydende storblomstrede roser, som Poulsen-forædlerne indtil dato ikke havde været særlig kendt for. Imidlertid viste begge sorter sig at indtage det nordeuropæiske marked, idet de specielt egner sig til vort ekstreme klima, korte og våde somre, lange og hårde vintre. Begge sorter har opnået internationale resultater med verdensrang. TROIKA® tildeltes i 1992 'The James Mason Gold Medal' i England.

Niels Dines kom nogle få år efter, i 1974, med sorten 'Shalom', en orangerød buskrose der har fået stor udbredelse i Vesttyskland. De sidste sorter, der kom fra Niels Dines´s hånd var sorterne 'Nitouche', 'Dolly' og 'Bellevue', der alle har fået en vis betydning for rosensortimentet i vore dages planteskoler. 'Dolly' opnåede i 1987 ADR-anerkendelse ligesom sorten 'Snowline', den højeste udmærkelse for en rosennyhed i Vesttyskland. Niels Dines Poulsen tildeltes den for en Rosenforædlere største ære i 1994 med tildeling af 'The Dean Hole Medal', medaljen uddeles af The Royal National Rose Society i England.

I 1971 indtrådte Niels Dines´s ældste datter Pernille Olesen (født Poulsen), efter endt uddannelse som gartneritekniker, i virksomheden. Pernille startede straks med at varetage rosenforædlingen og den dermed forbundne administration. Hun fik herved rig lejlighed til at høste af de erfaringer, som hendes far havde samt også fra sin bedstefar Svend Poulsen. I 1976 overtog Pernille og hendes mand Mogens N. Olesen virksomheden, hvor rosenproduktion og rosenforædling var væsentligste aktiviteter. Mogens er født i gartnerfamilie, idet hans far Ernst Olesen var havearkitekt, samt sideløbende hermed i en årrække selv drev planteskole. Mogens var ikke uden kendskab til planteskolen, idet hans praktiske uddannelse havde foregået i den, tillige suppleret med ophold hos rosenforædleren Sam McGredy i Nordirland. Han afsluttede sin uddannelse med eksamen som hortonom fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1973.

I de første år siden 1976 var introduktionerne af nye roser naturligvis en fælles foreteelse for Niels Dines, Pernille og Mogens. I 1977 introduceredes den første Poulsen miniaturerose sorten 'Pygmae' en lille orangerød miniaturesort, der dog ikke gav anledning til den større produktion her i landet. I forbindelse med firmaets 100 års jubilæum i 1978 introduceredes endnu en miniaturerose 'Mini-Poul.', der senere skulle vise sig at give ophav til en lang række nye miniatureroser fra Pernille og Mogens´s rosenforædling. Der kommer stort set nye roser fra rosenforædlingen hvert år, men vi skal frem til 1980 før Pernille og Mogens´s rosenforædling for alvor giver resultat. Et nyt gennembrud for Poulsen dynastiets rosenforædling er i sigte. Sorterne PINK BELLS® POULBELLS, RED BELLS® POULRED og WHITE BELLS® POULWHITE introduceres som de første egentlige bunddækkeroser. Det var Pernille og Mogens´s drøm at udvikle roser, der kunne anvendes i park- og randbeplantninger som øvrige bunddækkende planter som Cotoneaster og lignende.

Det gav internationalt genlyd, da sorten RED BELLS® POULRED i 1981 blev nomineret med den højeste udmærkelse for nyhedsværdi ved den internationale rosenafprøvning i Haag i Holland. Sorterne er en krydsning mellem 'Mini-Poul.' og 'Temple Bells'. I sorten 'Mini-Poul.' indgår arten Rosa Luciae og i 'Temple Bells' Rosa Wichuriana. Begge er sorter af buskrose-typen med stor hårdførhed og specielt stor sundheds egenskaber. Desværre er sorterne i det nordligste Skandinavien Norge, Sverige og Finland ikke så hårdføre, de fryser ned. Planterne overlever dog, men da sorterne blomstrer på to-års grenene er blomstringen sparsom. Imidlertid har sorterne fået stor udbredelse i Mellemeuropa, og især i England hvor de er overordentlig populære. Sorterne er iøvrigt meget nemme at formere ved stiklinger.

Allerede året efter altså i 1981 opnåede Pernille og Mogens igen et internationalt særdeles interessant resultat på rosennyhedsområdet. Sorten TEENY WEENY(TM) blev introduceret som den første miniaturerose velegnet til stiklingeformering og produktion som potteplante. Også her var TEENY WEENY(TM) resultatet og virkeliggørelsen af en idé, som Pernille og Mogens havde allerede fra starten af deres rosenforædlerkarriere.

Efter Danmarks indtræden i EF var der stor diskussion og aktivitet i gartnerkredse om, på hvilke områder, der skulle satses inden for produktionen. Som bekendt blev der satset kolossalt på potteplanteproduktionen, hvor Danmark selv i dag er en af de førende på verdensplan. Disse tanker havde Pernille og Mogens også, og de arbejdede intenst fra starten af deres forædler karriere med at forædle sig frem til en miniaturerose, der netop egnede sig til produktion som potteplante. Det skulle vise sig at deres idé med at krydse en af de nye frøplanter med Poulsen dynastiets allerførste rosenintroduktion 'Harriet Poulsen' gav den ønskede kombination. En kombination af både frodighed, sundhed og blomsterrigdom, alt sammen resultatet af forældresorternes egenskaber. TEENY WEENYT var i begyndelsen den største sort indenfor miniature rose produktionen.

Rosen TEENY WEENY(TM) blev den første PARADE® rose. PARADE® roserne er i dag kendt verden over som markedets bedste potteroser. Det lykkedes Pernille og Mogens og lave en ægte potteplanterose. Til forskel fra de utallige miniatureroser der blot blev dyrket i en potte, var der her tale om en virkelig harmonisk potterose, hvor blomsterne er nydeligt arrangeret for oven på planten, herunder et godt og kraftigt løv med en kraftig rod. Alle PARADE® roserne er fuldt hårdføre til vort Skandinaviske klima, idet de sammen med alle de øvrige nye rosensorter bliver afprøvet på friland.

Fra 1981 da sorten TEENY WEENY(TM) blev markedsført, var den danske potteroseproduktion på nogle få hundrede tusinde potter om året. Men herfra gik udviklingen stærkt, og flere udenlandske sorter kom på markedet. Imidlertid var Pernille og Mogens overbeviste om, at hvis potteroserne virkelige skulle blive et potteplanteprodukt, så måtte holdbarheden dels på de enkelte blomster og dels på planten i helhed forbedres ganske væsentligt. Der fulgte efter 1981 nogle få år, hvor Pernille og Mogens ikke introducerede flere PARADE® roser, idet de i den periode arbejdede med at forædle holdbarheden ind i roserne.

I 1984 besluttede Pernille og Mogens at starte et nyt firma, hvor de udelukkende beskæftigede sig med planteforædling. Således startede Poulsen Roser A/S i den form, som selskabet har i dag. Yderligere anstrengelser blev hermed lagt i udelukkende rosen- og clematis forædling, hvilket senere har bevist at være det rette valg, da firmaet sandsynligvis er blevet det mest succesfulde rosen- og clematis forædlingsfirma i verden indenfor de sidste 40 år. Mere energi blev lagt i forædling og udvikling af potterose sorter.

Det store gennembrud kom i 1986, da PINK PARADE® POULCAR kom på markedet. Denne sort havde alle de egenskaber man kunne drømme om for en god PARADE® potterose. Allerede et år senere fulgte Pernille og Mogens successen op med endnu en sort, som skulle vise sig at blive en "trailblazer" - en foregangssort - for hele den europæiske potterose produktion - nemlig sorten VICTORY® PARADE® POULVICⓃ. Dette var den første potterose, som virkelig opfyldte kravene om lang holdbarhed under transport. I salgsapparatet og hos slutforbrugeren. Siden denne sort kom på markedet i 1987 har den været top sorten - ikke kun på det danske marked men også internationalt.

PARADE potteroser havde sat sine spor over hele verden, med hurtig udvidelse også til Nordamerika, Japan og andre vigtige lande. Den senere PARADE rose, CHARMING PARACE® POULHAPPYⓃ introduceret i 1994 mere end 10 år efter den første PARADE rose kom på markedet - syntes at bevise, at levetiden for en potterose med hensyn til transport, i salgsleddet og i at opfylde slutforbrugerens ønsker, har endnu engang taget et stort skridt fremad, da denne rose har demonstreret at en enkelt blomst kan holde op til 4 uger. Så meget tyder på, at eventyret om PARADE potteroser vil fortsætte mange år fremover.

Pernille og Mogens er dybt interesseret i udendørs roser så vel som indendørs roser. I 1982 dukkede den næste sensation op på scenen - EGESKOVT. Denne sort er en krydsning mellem 'Tornado' og 'Matangi', som bøder for sin stor robusthed og vækstkraft, da begge roser har blod fra 'Marlena' rosen, som igen relaterer tilbage til 'Lili Marleen'. EGESKOVT modtog "Den Gyldne Rose" i Belgien i 1980 og tog første prisen i København året efter. I løbet af de barske vintre i 1984, 1985 og 1986 beviste denne rose at være een af de mest hårdføre haveroser. Rosen er imidlertid også fremragende for de mere varme klimaer og findes i mange lande verden over - somme tider under navnet 'Rosehill' - da den er vært for mange holdbare blomser i den traditionelle lyserøde farve.

Og så i 1983 rosen, som alle rosenforædlere drømmer om at udvikle - den fløjlsmørkerøde INGRID BERGMAN® POULMAN åbnede sine kronblade. Praktisk taget alle de gode egenskaber, som Poulsen roser har opnået i løbet af årene, er samlet i denne udsøgte, mørkerøde rose med store blomster. Sorter som TROIKA® og GISSELFELD(TM) er tilstede på den ene forældre side sammen med 'Precious Platinum' på den anden side. 'Precious Platinum' deltager med stor blomsterrigdom i INGRID BERGMAN® POULMAN, mens TROIKA® og GISSELFELD(TM) har givet dens hårdførhed, dens intense farve og dens forførende duft. Sorten har opnået et utal af internationale udmærkelser og sælges nu over hele verden. I lande så langt væk som New Zealand og Sydafrika har den opnået udmærkelsen som "The Rose of the Year" og den er også vidt udbredt i hele Europa og USA. Den har udover de mange præmier også opnået at blive optaget i rosernes "Hall of Fame", som værende århundredes bedste Thehybrid samt modtaget "The Golden Rose of the Hague".

I 1984 blev de nye PATIOHIT® roser introduceret - en moderne type af polyantha roserne, hvoraf TEXAS(TM) POULTEX og EVITA(TM) POULVITA var blandt de første. Introduktionen af disse to sorter har vist sig at være lige så stort et gennembrud som PARADE® roserne. Pernille og Mogens's PATIOHIT® roser beviser at dedikeret rosenforædling giver resultater. PATIOHIT® roserne er en slags "missing link" mellem miniature roser, PARADE® roser og polyantha hybrider - "Mors Dag" roser. Næst efter PARADE® roserne er PATIOHIT® roserne den hurtigst udviklende kultur på det europæiske marked. De bliver produceret i 12-13 cm potter og er sande roser, hvad angår knopper og løv. Denne type roser gjorde sig virkelig bemærket, da SUN HIT® POULSUNⓃ blev introduceret i 1988. Så kom PERFECT HIT® POULFECT, VIOLET HIT® POULTINⓃ og de sidste tilføjelser den mørkerøde FANTASY HIT® POULDYB og ABSOLUTE HIT® POULROUGEⓃ, som i 1994 var blandt de PATIOHIT roser, der var mest efterspurgt. I løbet af de næste 6-7 år udviklede produktionen af PATIOHIT® roser sig fra at være blot en lille andel af det totale potterose marked til en meget vigtig kultur. I 1994 blev der produceret langt over 100.000 PATIOHIT® roser hver uge i europæiske potterose gartnerier. Sorterne er yderst alsidige i brug, da de ikke kun egner sig som gave artikler men også egner sig til at plante direkte ud i haven. Alle potteroser - hvad enten det er PARADE® roser eller PATIOHIT® roser, er blevet omhyggeligt afprøvet udendørs i løbet af det forsøgsarbejde, som er foretaget hos Poulsen Roser i både Fredensborg. Lige gyldig hvad brug roserne bliver udsat for, så er robusthed og rigtblomstring krav, som skal opfyldes. I 1996 blev produktlinien PARTY® roser introduceret som værende virkelige miniature roser. Denne kollektion er blevet meget populær de senere år, og i øjeblikket bliver det fulde farve spectre produceret.

I 1986 blev den fløjls mørkerøde floribunda sort H.C. ANDERSEN® POULANDER bragt på markedet. Ideen bag denne rose var at skabe en hurtigvoksende, sund, yders hårdfør sort, som på lang sigt kunne blive en moderne version af floribunda sorten NINA WEIBULL®. Krydsningen mellem 'Grüss am Bayern' og 'Royal Occasion' frembragte denne ønskede kombination. Denne rose har modtaget mange udmærkelser i de internationale afprøvninger. Den har vist sig at være yderst hårdfør, da den er blevet afprøvet gennem de hårde vintre i 1984, 1985 og 1986 langt oppe i det centrale Sverige, hvor den overlevede uden nogen problemer. H.C. ANDERSEN® POULANDER er blevet en rigtig skandinavisk rose egnet til vore barske klima.

I løbet af 1988 og 1989 fortsatte udviklingen af TOWNE & COUNTRY® roserne, hvor PINK BELLS(TM) POULBELLS, RED BELLS(TM) POULRED og WHITE BELLS(TM) POULWHITE var foregangs sorter. Også her var det nødvendigt at tænke utraditionelt. Pernille og Mogens indså, at hvis TOWNE & COUNTRY® roserne - som de normalt omtales som, hvorimod buskroser til landskabsbrug måske er en bedre beskrivelse - skulle udvikle sig, så var kontinuerlig blomstring et krav. På samme tid skulle de være mere hårdføre og have flere blomster end de første sorter. Introduktionen af PINK COVER® POULNOZ og WHITE COVER® (KENT®) POULCOVⓃ i 1989 markerede ligeså stort et gennembrud som tidligere set på potterose området. WHITE COVER® (KENT®) POULCOVⓃ er især - når vi taler om genetik - noget af en sensation. I bare dens 3. og 4. generation indeholder sorten ikke mindre end 4 rosenlinier : 'Rosa sinensis' og 'Rosa multiflora' på den ene side, og 'Rosa wichuriana' på den anden side. Sorten er unik, da den blomstrer kontinuerligt, er yderst hårdfør og som en sund busk, så opbår den en højde på omkring 80 cm, når den er fuldt udvokset. WHITE COVER (KENT) POULCOVⓃ er den rose, som har opnået flest internationale priser i firmaets 116 års historie, når vi taler om guldmedaljer og priser.

Takket være Pernille og Mogens's kreative og dedikerede arbejde gennem hele deres kariere, så resulterede dette arbejde i endnu et internationalt gennembrud på rosenmarkedet i 1993. PALACE® roser er navnet på denne nye type at lave, buskagtige polyantha roser introduceret på plante udstillingen Plantarium '93, som foregik i Boskoop, Holland i august 1993. Prototypen for PALACE® roser er sorten DRONNING MARGRETHE(TM) POULSKOVⓃ - en rose introduceret og navngivet af den danske dronning Margrethe II's til hendes 50 års fødselsdag i april 1990. Det tog et par år mere at udvikle denne nye rosenkollektion, som Pernille og Mogens anser for at være fremtidens haverose. Disse sorter - lig PARADE® - PATIOHIT®- og TOWNE & COUNTRY® roserne kan produceres ved stiklinger og kan dyrkes i 2 eller 3 liters potter udendørs og giver en blomstrende vare, som åbner op for mulighederne i at sælge roserne til udplantning mens de er i fuld blomst.

Ved præsentations ceremonien på udstillingen i Boskoop, Holland blev Pernille og Mogens præmieret med "top medaljen", da denne type rose var og er noget helt specielt : en ny kultur- og produktionsform for haveroser. Til at begynde med foregår produktionen for det meste i drivhuse, men efter første produktionsstadie fortsætter produktionen udendørs på rulleborde, En stor udbredelse indenfor produktionen af planteskole planter ligger forude.

I 1993 var DRONNING MARGRETHE(TM) POULSKOVⓃ allerede på markedet og yderligere sorter blev introduceret : TOPKAPI PALACE® POULTHEⓃ (pink), HAMPTON PALACE® POULGRETⓃ (white), CRYSTAL PALACE® POULREKⓃ (sart ferskenfarvet) og IMPERIAL PALACE® POULCHRISⓃ (mørkerød). Disse roser har den traditionelle 'Tudor' form, med et split center, dobbelte blomster og en svag duft af vilde roser. Uden tvivl vil PALACE roserne være et vigtigt indslag i det traditionelle rosenmarked. De er et vigtigt trin henimod en produktion af roser ved stiklinger, hvor man bruger en moderne og effektiv produktionsform - en som tager højde for tekniske fremskridt, kundekrav og potentiel udvikling.

Ny teknologi har resulteret i udviklingen af haveroser med revolutionære karaktertræk - de kan formeres ved stiklinger. Disse nye haverosensorter - PALACE®, RENAISSANCE®, TOWNE & COUNTRY®, CASTLE®, COURTYARD®, PARAMOUNT® and NATIONAL PARKS® er helt specielle ved at omfatte en ny måde at dyrke og producere haveroser på. Produktionen i løbet af den første kulturperiode er ved stiklinger i drivhus, hvorefter roserne afmodner og dyrkes færdige udendørs. Stiklingeformering markerer et revolutionært fremskridt i produktionen af haveroser, som indtil for nylig kun kunne ske ved okulation på en rosengrundstamme.

I 1994 inkluderede Poulsen Roser Clematis i deres forædlingsprogram :  GARLAND®  BOULEVARD®  REGAL®  GARDINI(TM)  VICTORIAN(TM)  FESTOON(TM)  PAILLETTE®  PRAIRIE(TM)  NEW WORLD(TM)  TUDOR PATIO®

Clematis er spektakulære fordi de produceres med henblik på plantning i potter indendørs og udendørs. Farverne og formerne af disse Clematis er meget usædvanlige, og efterspørgslen på disse sorter stiger stadig. Hvert år bliver adskillige nye Clematis sorter introduceret og licensproduktionen fortsætter med at øges. I øjeblikket bliver mere end 2 mill. Clematis solgt årligt over hele verden.

I 1994 købte Pernille og Mogens N. Olesenet vinslot - Chateau Lecusse - i Gaillac distriktet i Frankrig, hvor de hvert år producerer 450.000 bottles of wine. Slottet er blevet totalt renoveret og moderniseret, således at vinproduktionen foretages under de bedste forudsætninger med henblik på at tilbyde forbrugerne den beste vin.

I de senere år har Poulsen Roser modtaget et stort antal internationale anerkendelser. 1994 har brudt alle rekorder med 75 præmier, hvoraf 25 var guldmedaljer. Året startede med en guldmedalje og en sølvmedalje ved de internationale rosenafprøvninger i Genova, Italien for den hvide The-hybrid KAREN BLIXEN(TM) POULARIⓃ og GENTLE COVER® POULLENⓃ. GENTLE COVER® POULLENⓃ mogtog også en special præmie i Palmerston, New Zealand for at være en sand nyhed og for at markere sig som en virkelig ny udvikling indenfor buskrose/bunddækkerosen området. I 2008 modtog Poulsen Roser 42 præmier for fremragende rosensorter og for deres unikke rosenforædling. Topvinderen dette år var PARAMOUNT® rosen FABULOUST POULPMT007Ⓝ og RENAISSANCE® rosen GHITAT POULREN013Ⓝ for deres uovertrufne duft.

Poulsen Roser A/S har modtaget prædikatet "Leverandør til Det Kongelige Danske Hof". I 1998 blev RENAISSANCE® rosen PRINCESS ALEXANDRA(TM) POULDRA introduceret og navngivet af Grevinde Alexandra (tidligere Prinsesse Alexandra) og i 2005 blev SLOTS® rosen KRONPRINSESSE MARY(TM) POULCAS018 introduceret og navngivet af Kronprinsesse Mary.

I 2015 var præmierne overvældende, da mere sensationelle sorter blev præmieret. Igen blev " The Golden Rose of the Hague" tildelt til rosensorten ELAINE PAIGE(TM) HT POULSEN® POULHT008Ⓝ, hvilket resulterede i, at Pernille og Mogens er de eneste rosenforædlere nogensinde, der har vundet 2 "Gyldne Roser" i Haag for The-hybrid sorter. 2015 indbragte totalt 26 medaljer fra internationale rosenafprøvninger rundt omkring i verden.

I 2008 startede Pernille og Mogens et nyt eventyr, da de købte en Game Farm i Sydafrika, hvor de forædler og opdrætter vilde dyr så som Næsehorn, Giraffer, Bøfler, Sorte Impala, Gyldne Gnuer og et stort antal af andre afrikanske gazellearter. Game Farmen producerer vilde dyr, som bliver solgt til andre Game Farms og Zoologiske Haver rundt om i verden - udelukkende med henblik på at bevare Afrikas exotiske og vilde dyr.

Siden Pernille og Mogens i 1984 overtog Poulsen Roser A/S, så er firmaet blevet drevet som en højt effektiv forædlingsvirksomhed. Ingen færdige planter bliver solgt fra virksomheden - kun licensproduktion bliver markedsført. Idag bliver der årligt produceret 30 millioner roser og 2 millioner Clemais på licensbasis. Poulsen roser bliver idag solgt i mere end 60 lande, og mere end 40% af alle potteroser, der sælges rundt i verden, er Poulsen Roser. Alle Poulsen roser og Clematis can prod uceres ved stiklinger og alle med den samme modstandsdygtighed overfor sygdomme og samme hårdførhed, som hvis de var okuleret eller podet - i sig selv en revolution indenfor produktionsmetoderne for Roser og Clematis.

Hvert år introducerer Poulsen Roser A/S mere end 30 nye og forbedrede rosensorter og clematissorter. Udover den umiddelbare skønhed ved roser og clematis, så er duft, hårdførhed, modstandsdygtighed overfor sygdomme og holdbarhed nogle af de nøgleord for firmaets fremtidige forædling. Poulsen Roser A/S fortsætter udvidelsen af rosenimperiet. Østeuropa og Kina er nye områder, hvor firmaet de kommende år vil satse på.

Søg på dette site

{{obj.ProdName}}®

Salgsnavn: {{obj.ProdTradeName}}®. Sortsnavn: {{obj.ProdSegment}}.

Luk ;