Sortiment|Pasning|Aktuelt|Om os

Forskning

Præmier

Poulsen Roser modtager hvert år adskillige præmier for vores sorter. Se dem alle her.

Nyeste sorter

Ønsker du som producent eller broker at se de nyeste introduktioner, skal du huske at logge på (i toppen midtfor). Hvis du ikke logger på, ser du kun de sorter der allerede er til salg hos detailhandelen.

Find planten 

Find præcis den rose eller clematis der passer det de kriterier du sætter

Forskningsprojekter
Da der i stor udstrækning stadig er et stort behov for viden om rosers egenskaber samt deres genetiske sammensætning, udfører Poulsen Roser en række forskningsprojekter for at klarlægge forskellige specifikke forhold. Disse er både forædlings-, dyrknings-, såvel som holdbarhedsrelateret. Med baggrund i forbrugerens behov for gode og holdbare potteroser, foretager Poulsen Roser en løbende uvildig holdbarhedsundersøgelse af deres licensproducenters potteroser.

Samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning
I samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Årslev, Afdeling for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer har Poulsen Roser udarbejdet et afprøvningskoncept, hvormed potterosers holdbarhed kan kontrolleres. Afprøvningerne foregår på Danmarks JordbrugsForskning, Årslev, Afdeling for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer og på University of Florida i USA, alt afhængig af hvor i verden producenten befinder sig.
Poulsen Roser er det eneste forædlingsfirma, som underkaster sine producenter en uvildig kontrol af slutproduktet med henblik på at give forbrugerne et optimalt holdbart produkt.

Til forskning, kvalitetskontrol og produktionsafprøvning fremstilles alene 200.000 roser årligt.

Poulsen Roser A/S ● Kratbjerg 332 ● DK-3480 Fredensborg ● Denmark ● +45 48 48 30 28 ● post@poulsenroser.dk